Náš tím

ZVLÁDANIE

General Manager

Generálny riaditeľ

HR

Oficiálny manažér

Production Manager

Výrobný riaditeľ

Products Manager

Produktový manažér

Purchase Manager

Manažér nákupu

Sales Manager

Manažér predaja